VBATools

Lista poprawności z wielu zakresów

by on Jan.26, 2012, under Excel, Porady

Jeśli zastanawiasz się jak utworzyć listę poprawności z wielu zakresów oto przykład zastosowania.

Wystarczy zdefiniować odpowiednio zakresy w kodzie VBA.

 Option Explicit

Sub Validation_two_ranges()
 Dim a$, el As Range
 Dim rng1 As Range, rng2 As Range
 Set rng1 = Range("c3:c5") 'możesz przypisać nazwę zakresu
 Set rng2 = Range("d3:d5")
 For Each el In rng1 'pierwszy zakres
 a = a & el.Value & ","
 Next
 For Each el In rng2 '2 drugi
 a = a & el.Value & ","
 Next
 With Range("A1").Validation 'docelowa lista
 .Delete
 .Add Type:=xlValidateList, Formula1:=a
 End With
 Set rng1 = Nothing
 Set rng2 = Nothing
End Sub

Oto widok:

XL_Lista_poprawnosci_wiele_zakresow

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of Anorak
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała