VBATools

Lista poprawności z innego pliku

by on Feb.14, 2012, under Excel, Porady

Aby zastosować listę poprawności z innej lokalizacji w arkuszu należy użyć nazwy zakresu. Wywołuje się jej nadanie po przez [Ctrl+F3], a następnie wstawienie jej w pola adresu listy. Jeśli jednak chodzi o położenie danych jaką chcemy zastosować w liście poprawności, która znajduje się w osobnym pliku, należy zastosować procedurę VBA.

Wygląda to w następujący sposób.

 Option Explicit

Sub Validation_2ndFile_range()
'MVP OShon from VBATools.pl
 Dim a$, el As Range, wkb As Workbook, wks As Worksheet
 Dim rng1 As Range
 Set wkb = Workbooks("1.xlsx") 'inny skoroszyt
 Set wks = wkb.Sheets("Arkusz1") 'arkusz skoroszytu
 Set rng1 = wks.Range("a1:a10")
 For Each el In rng1
  a = a & el.Value & ","
 Next
 With Range("A1").Validation 'docelowa lista
  .Delete
  .Add Type:=xlValidateList, Formula1:=a
 End With
 Set rng1 = Nothing
 Set wks = Nothing
 Set wkb = Nothing
End Sub

Oto widok zastosowania:

XL_Lista_poprawnosci_dane_z_innego_pliku

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , ,

Leave a Reply