VBATools

Lista poprawności z innego pliku

by on Feb.14, 2012, under Excel, Porady

Aby zastosować listę poprawności z innej lokalizacji w arkuszu należy użyć nazwy zakresu. Wywołuje się jej nadanie po przez [Ctrl+F3], a następnie wstawienie jej w pola adresu listy. Jeśli jednak chodzi o położenie danych jaką chcemy zastosować w liście poprawności, która znajduje się w osobnym pliku, należy zastosować procedurę VBA.

Wygląda to w następujący sposób.

 Option Explicit

Sub Validation_2ndFile_range()
'MVP OShon from VBATools.pl
 Dim a$, el As Range, wkb As Workbook, wks As Worksheet
 Dim rng1 As Range
 Set wkb = Workbooks("1.xlsx") 'inny skoroszyt
 Set wks = wkb.Sheets("Arkusz1") 'arkusz skoroszytu
 Set rng1 = wks.Range("a1:a10")
 For Each el In rng1
  a = a & el.Value & ","
 Next
 With Range("A1").Validation 'docelowa lista
  .Delete
  .Add Type:=xlValidateList, Formula1:=a
 End With
 Set rng1 = Nothing
 Set wks = Nothing
 Set wkb = Nothing
End Sub

Oto widok zastosowania:

XL_Lista_poprawnosci_dane_z_innego_pliku

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Anorak
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała