VBATools

Konfiguracja dni wolnych od pracy (świąt regionalnych) w programie Outlook

by on Jun.21, 2010, under Outlook, Porady

Outlook został wyposażony w dość przydatną, choć rzadko używaną funkcję kalendarza – oznaczanie dni wolnych od pracy. Dzięki niej, planując spotkania (wysyłając zaproszenia na spotkanie), będziemy wiedzieli, iż nasi odbiorcy mogą być w dniach wolnych od pracy niedostępni. Jest to funkcjonalność dość istotna, ponieważ niektóre polskie jak i zagraniczne święta nie są związane na stałe z konkretną datą i przypadają w różnych dniach tygodnia.

Instalacja pozycji kalendarza przebiega następująco:

Menu/Narzędzia/Opcje -> zakładka Preferencje -> Opcje kalendarza.

Następnie uruchamiamy: Dodaj dni wolne zgodnie z zaznaczonym kolorem wskazania (Rys.1.)

Konfiguracja kalendarza

Rys.1. Konfiguracja opcji kalendarza

Użytkownik ma możliwość dodania także kilku państw (rys. 2), które wzbogacą nasz kalendarz o tamtejsze pozycje świąt.

Wybór kraju

Rys.2. Wybór kraju do pobrania dni świątecznych

Program automatycznie importując dni wolne od pracy uzupełnia pola Lokalizacja oraz Kategoria. Dzięki tej drugiej pozycji można, zgodnie z Rys.3., wyekstrahować dokładną ilość występujących w danym okresie świąt.

Widok bieżacy

Rys.3. Ustawienie kalendarza: Widok bieżący/wydarzenia

W konwencjonalnym podglądzie Dzień/Tydzień/Miesiąc widok przedstawia się następująco (Rys.4.)

Widok kalendarza

Rys.4. Standardowy widok kalendarza.

Terminy te są importowane bez opcji przypomnienia i rezerwacji czasu, co pozwala bez przeszkód synchronizować je z telefonami GSM.

:, , ,

Leave a Reply

Recently Active Members

Profile picture of vbatools
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of Anorak
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała