VBATools

Kolorowanie komentarzy w zależności od ich właściciela

by on Jan.09, 2012, under Excel, Porady

Przypuśćmy że arkusz edytuje wiele osób. Chcielibyśmy szybko rozróżnić komentarze, które są nadawane przez rożne osoby.

Można wykonać listę osób i przypisać im stosowne numery kolorów. Następnie kod taki można wywołać w procedurze zdarzeniowej Workbook_Open() aby stale realizować nadawanie kolorów.

Option Explicit

Sub Kolor_komentarza()
'MVP OShon from VBATools.pl
 Dim kom As Range, cmt As Comment
 For Each kom In ThisWorkbook.Worksheets(ActiveSheet.Name). _
 Range(Cells(1, 1), Cells.SpecialCells(xlLastCell).Address)
 Set cmt = kom.Comment
 On Error Resume Next
 If InStr(1, cmt.Text, ":") > 0 Then
  With cmt.Shape.TextFrame.Characters(1, Len(cmt.Text))
   Select Case Split(cmt.Text, ":")(0)
   Case Is = "Monika":     .Font.ColorIndex = 3
   Case Is = "Oskar":      .Font.ColorIndex = 5
   Case Else:              .Font.ColorIndex = 1
   End Select
  End With
 End If
 Set cmt = Nothing
 Next kom
End Sub

XL_Kolor_komentarza

Rys.1 Przed i po zastosowania pow. kodu

Przy rozszerzeniu jego funkcjonalności można zamiast nadawać określone wartości kolorów, utworzyć tablicę unikatów osób edytujących arkusz i nadać im przypadkowe kolory.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of kabzinski
Profile picture of Anorak
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała