VBATools

Jak rozliczyć ryczałt wg wykonanych usług

by on Feb.04, 2014, under Newsy

Wyobraźmy sobie tabelę danych, z których wynika np. ilość wykonanych rozmów telefonicznych, oraz weźmy pod uwagę że za te rozmowy płacimy stałą opłatę. Jak teraz poradzić sobie z podziałem tego abonamentu na poszczególne rozmowy, tak aby otrzymać możliwość wyliczenia jaką cześć stanowią telefony do konkretnego kontrahenta lub do konkretnego aparatu (o ile mamy do czynienia z ryczałtem na wiele słuchawek w ramach jednego konta/opłaty). Zakładamy że dysponujemy tylko rejestrem połączeń zawierający czas i numer docelowy.

Pokażę to na konkretnym przykładzie: Nie było by problemów gdyby operator przedstawił nam rozbicie ryczałtu na każda rozmowę, jednakże w większości opłata stała nie jest rozbijana. W tym przypadku, przy pomocy Excela przydało by się podzielić łączną wartość na czas każdego rekordu. Ale jak to zrobić kiedy czas nie jest wartością dziesiętną?

Dodatek_Liczenie_czasu_przyklad_1Do wykonania tego zadania przydał by nam się dodatek do zsumowania łącznej ilości sekund celem wyliczenia łącznej sumy sekund z całego rachunku i podzielenia jej przez ryczał. Dodatek ten ma wbudowaną formułę =licz_s(“zakres_komórek z czasem”) jaką zastosowałem w “D1”. W ten sposób w “G1” przez podzielenie otrzymujemy koszt jednej sekundy.

Dalej już z górki, ponieważ na poziomie każdego rekordu wyciągamy tożsamą formułą ilość sekund i mnożymy ją przez koszt jednej sekundy “G3:Gxxx” formułą: =licz_s(“komórka”)*$koszt_1_sek

Teraz pozostaje nam tylko wyszukać (zastąpić lub dodać) z bazy klientów na podstawie numerów docelowych ich nazwy do rachunku (kol “A”), aby zestawić koszt w tabeli przestawnej: co pokazałem w kolumnie “Suma obciążenia” na rysunku poniżej:

Dodatek_Liczenie_czasu_przyklad_2

Z TP wynika że połowa rachunku została właściwie rozpoznana i znany jest koszt per podmiot, połowa to niezidentyfikowane rozmowy. Dalej, należałoby numery telefonów (jakie tutaj nie pokazywałem) wpisać do bazy aby następnym razem 90% było rozpoznawalne. Tym zakończę przykład użycie proponowanego dodatku.

Tak samo możemy rozliczyć jakąkolwiek usługę, która jest bilingowana wg sekund, minut, godzin czy dni.

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , ,

Leave a Reply