VBATools

IMAP – Ukrycie wiadomości przeznaczonych do usunięcia

by on Dec.29, 2010, under Outlook, Porady

Wpierw powiedzmy sobie na pytanie: co to jest IMAP?

Protokół IMAP (Internet Message Access Protocol) jest rozwiązaniem rozważanym przez użytkowników, którzy korzystają z wielu komputerów (np. w pracy i w domu lub na kilku komputerów na raz), którzy zawsze chcą mieć bezpośredni dostęp do całej swojej poczty.

Aby zrozumieć korzyści wynikające z takiej konfiguracji można wyróżnić wiele czynników.

  • Konfiguracja konta POP3, domyślnie, umożliwia tylko pobieranie wszystkich nieodebranych wiadomości i kasowanie poczty, IMAP pozwala pobierać pocztę przechowywaną na serwerze i przekazać jej status (poczta przeczytana/nie przeczytana).
  • Łącząc się z serwerem poprzez IMAP, pobierane są jedynie nagłówki wiadomości, a wybrane będą przeniesione na Twój komputer lokalny.
  • Transmisja treści i zawartości załącznika wiadomości następuje dopiero po otwarciu wiadomości. W przypadku POP3 pobierane są wszystkie nieodebrane wiadomości wraz z załącznikami. Taki system pozwala bezpiecznie kasować wiadomości bez jej pobierania z serwera (wyłączony podgląd wiadomości).

Dzięki IMAP obsługa skrzynki pocztowej na wielu komputerach jest znacznie łatwiejsza, jeśli Outlook lub inny klient poczty pobiera wiadomości to domyślnie zostają one skasowane z serwera (POP3). Na innych komputerach podłączonych do tej samej skrzynki wiadomości te nie będą już dostępne. Dzięki IMAP użytkownik posiada dostęp do wszystkich wiadomości – bez względu na to, czy są to wiadomości nowe. Co więcej, Wykorzystanie opcji „Pozostaw kopie wiadomości na serwerze” (POP3) powoduje, iż użytkownik zatraca informacje o wiadomościach już przeczytanych (pobrane one są od nowa). W IMAP przeczytane lub potencjalnie skasowane wiadomości są zawsze dostępne.

Skasowanie wiadomości w konfiguracji IMAP nie realizuje tej samej czynności co proces konta POP3. Wiadomości są „zaznaczone, jako usunięte”, ale nie usunięte na stałe z serwera poczty. Naciśnięcie przycisku „Delete” lub próba skasowania wiadomości krzyżykiem oznaczy wiadomość przekreśleniem.

OL_Ukryj_usuniete_2k10EN_4

Rys 1. Wiadomości zaznaczone, jako usunięte.

Fakt taki przeszkadza użytkownikom, ponieważ przyzwyczaili się ograniczać widok wiadomości do tych, które są istotne (przeczytane, czy nie).

W tym celu został dodany widok ukrycia takich wiadomości:

OL_IMAP_Ukryj_2010

Rys 2. Ukrycie wiadomości zaznaczonych do usunięcia – Opcja dostępna w wersji 2010

OL_IMAP_Ukryj_2007

Rys 3. Pasek opcji zaawansowanych – filtr ukrycia wiadomości dostępny w MS Outlook wersji 2000-2007

Kilka porad dla przyszłych użytkowników konta IMAP

  • Konto z konfiguracją IMAP jest wymagające i posiada pewne ograniczenia, które nie miały wpływu podczas korzystania z POP3. Aby praca z IMAP stała się przyjemną, użytkownik powinien posiadać wydajne łącze, ponieważ synchronizacja konta odbywa się na innych zasadach.
  • W Outlooku widok nadrzędnych folderów jest inny dla kont w konfiguracji POP3, a inny dla IMAP. Każde z kont jest oddzielnie eksponowane, przez co zarządzanie pocztą odbywa się na innych warunkach.
  • Sortowanie poczty jest ważniejsze niż w POP3. Sprawdzenie statusu wiadomości dla zaznaczonego folderu jest proporcjonalne do ilości zawartych w nim wiadomości.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , ,

Leave a Reply