VBATools

Zmiana czcionki w prezentacji PP

by on May.19, 2011, under Porady, Power Point

Niejednokrotnie potrzebujemy hurtowo zamienić czcionkę lub inne elementy prezentacji PowerPoint. W przypadku kiedy posiadamy większą ilość slajdów jest to dość czasochłonne. W tym celu możemy posłużyć się kodem, który po umieszczeniu w środowisku developerskim może znacznie przyspieszyć zadanie.

W tym celu PPoint musi posiadać odblokowane zabezpieczenia makr. Ustawienia te dostępne są w następujących lokalizacjach:

 

PP2007Przycisk Office/Opcje programu PP/Centrum Zaufania/Ustawienia centrum zaufania/Ustawienia makr/Włącz

PP2010Plik/Opcje/Centrum Zaufania/Ustawienia centrum zaufania/Ustawienia makr/Włącz

PPStarszeNarzędzia/Makro/Zabezpieczenia …

Wywołanie środowiska VBA wywołuje się skrótem klawiszowym [Alt+F11]. Umieszczenie doku: Menu/Insert/Module

Poniżej przedstawiam kod realizujący opisujące zadanie:

Sub zmiana_czcionki_w_PPS()
'MVP OShon from VBATools.pl
Dim shp As Shape, sl&
For sl = 1 To ActivePresentation.Slides.Count
 For Each shp In ActivePresentation.Slides(sl).Shapes
   On Error Resume Next
   shp.TextFrame.TextRange.Font.name = "Arial"
 Next
Next sl
End Sub

Wywołanie kodu po przez [F8] z PP lub [F5] z Developera VBA.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, , , ,

Leave a Reply

Recently Active Members

Profile picture of vbatools
Profile picture of Anorak
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała