VBATools

Zmiana czcionki w prezentacji PP

by on May.19, 2011, under Porady, Power Point

Niejednokrotnie potrzebujemy hurtowo zamienić czcionkę lub inne elementy prezentacji PowerPoint. W przypadku kiedy posiadamy większą ilość slajdów jest to dość czasochłonne. W tym celu możemy posłużyć się kodem, który po umieszczeniu w środowisku developerskim może znacznie przyspieszyć zadanie.

W tym celu PPoint musi posiadać odblokowane zabezpieczenia makr. Ustawienia te dostępne są w następujących lokalizacjach:

 

PP2007Przycisk Office/Opcje programu PP/Centrum Zaufania/Ustawienia centrum zaufania/Ustawienia makr/Włącz

PP2010Plik/Opcje/Centrum Zaufania/Ustawienia centrum zaufania/Ustawienia makr/Włącz

PPStarszeNarzędzia/Makro/Zabezpieczenia …

Wywołanie środowiska VBA wywołuje się skrótem klawiszowym [Alt+F11]. Umieszczenie doku: Menu/Insert/Module

Poniżej przedstawiam kod realizujący opisujące zadanie:

Sub zmiana_czcionki_w_PPS()
'MVP OShon from VBATools.pl
Dim shp As Shape, sl&
For sl = 1 To ActivePresentation.Slides.Count
 For Each shp In ActivePresentation.Slides(sl).Shapes
   On Error Resume Next
   shp.TextFrame.TextRange.Font.name = "Arial"
 Next
Next sl
End Sub

Wywołanie kodu po przez [F8] z PP lub [F5] z Developera VBA.

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , ,

Leave a Reply