VBATools

Dodanie stopki z pliku tekstowego (TXT,HTML)

by on Jul.03, 2010, under Outlook, Porady

Poniższa funkcja umożliwia wczytanie treści z pliku tekstowego i umieszczenie jej w treści wiadomości.

Jeżeli stopka ta jest napisana w języku HTML, a grafika umieszczona w stopce jest osadzona na serwerze to poniższą funkcję można wykorzystać jako mechanizm korporacyjny.

Private Function dodaj_stopke(plik As String)
'MVP OShon from VBATools.pl
Dim F&, tresc$, wiersz$
F = FreeFile()

Open plik For Input As #F
 Do While Not EOF(F)
 Line Input #F, wiersz
 tresc = tresc & Trim(wiersz)
 If Right$(plik, 4) = "html" Then
   tresc = tresc & "<br />"
 else
   tresc = tresc & chr(13) & chr(10)
 end if
Loop
Close #F

dodaj_stopke = tresc
'należny dodać do .HTMLBody wszystkie znaczniki <html> <body> treść +stopka </body> </html>
End Function

Wywołanie: .htmlbody = "<html> <body>" & dodaj_stopke("c:\sciezka\plik.htm") &  "</body> </html>"

Lub la utworzonej wiadomości: .htmlbody = .htmlbody & "<br><br>" & dodaj_stopke("c:\sciezka\plik.htm")

 

Jeśli stopka jest napisana w HTML a mail jest generowany jako TXT to należy do .Body wszystkie znaczniki powycinać.

Zgodni z linkiem do strony producenta można znaleźć inne przypadki.

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of kabzinski
Profile picture of Anorak
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała