VBATools

Blokada wysyłania wiadomości bez tematu

by on Jul.03, 2010, under Outlook, Porady

Jednym z rozwiązywanych problemów jest zapobieganie przed nadaniem wiadomości email bez tematu.

Jest to dość częsty problem, kiedy użytkownik nie chce być postrzegany jako spamer. To Temat wiadomości definiuje w pierwszej kolejności intencje wiadomości. Sytuacja ta dotyczy również i znających się adresatów.

Aby temu zapobiec należy umieścić w sekcji klasy ThisOutlookSession poniższe makro. Procedura zadziała po zapisie i restarcie Outlooka.

Option Explicit
Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
'MVP OShon from VBATools.pl
Dim strSubject$, Prompt$
strSubject = Item.Subject
 If Len(Trim(strSubject)) = 0 Then
 Prompt = "Temat jest pusty. Czy chcesz wysłać email?"
 If MsgBox(Prompt, vbYesNo + vbQuestion + vbMsgBoxSetForeground, "Sprawdzenie przed wysłaniem") = vbNo Then
 Cancel = True
 End If
 End If
End Sub

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of kabzinski
Profile picture of Anorak
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała