VBATools

Blokada wysyłania wiadomości bez tematu

by on Jul.03, 2010, under Outlook, Porady

Jednym z rozwiązywanych problemów jest zapobieganie przed nadaniem wiadomości email bez tematu.

Jest to dość częsty problem, kiedy użytkownik nie chce być postrzegany jako spamer. To Temat wiadomości definiuje w pierwszej kolejności intencje wiadomości. Sytuacja ta dotyczy również i znających się adresatów.

Aby temu zapobiec należy umieścić w sekcji klasy ThisOutlookSession poniższe makro. Procedura zadziała po zapisie i restarcie Outlooka.

Option Explicit
Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
'MVP OShon from VBATools.pl
Dim strSubject$, Prompt$
strSubject = Item.Subject
 If Len(Trim(strSubject)) = 0 Then
 Prompt = "Temat jest pusty. Czy chcesz wysłać email?"
 If MsgBox(Prompt, vbYesNo + vbQuestion + vbMsgBoxSetForeground, "Sprawdzenie przed wysłaniem") = vbNo Then
 Cancel = True
 End If
 End If
End Sub

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , ,

Leave a Reply